Top
การระบาดของศัตรูพืชช่วงหน้าร้อน

เมื่อเข้าสู่หน้าร้อน ภาคการเกษตรต้องเจอปัญหาสภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้นทั่วทั้งประเทศ โดยสถานการณ์ภัยแล้งจะทวีความรุนแรงหนักขึ้นขึ้นทุกปี ดังนั้นเกษตรกรต้องมีการสำรองน้ำไว้ใช้สำหรับทำการเกษตร เพื่อดูแลผลผลิต และต้องมีการตัดแต่งกิ่ง และหมั่นสำรวจศัตรูพืชในแปลงปลูกพืชอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดปัญหาการเข้าทำลายของโรคและแมลงศัตรูพืชต่างๆ 

ทั้งนี้เกษตรกรผู้ปลูกพืชในภาคต่างๆ ควรมีการเฝ้าระวังศัตรูพืชสำคัญต่างๆ ที่จะเข้าทำลายผลผลิตดังนี้

 

ภาคเหนือ 
> มันสำปะหลัง ระวัง เพลี้ยแป้ง และ ไรแดง

> ข้าวโพด ระวัง หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

> ไม้ผล ระวัง เพลี้ยไฟ หนอนเจาะผล และมวนลำไย

> กาแฟ ระวัง มอดเจาะผลกาแฟ

ภาคกลางและตะวันตก 

> ข้าว ระวัง แมลงสิง บั่ว โรคขอบใบแห้ง และโรคไหม้

> อ้อย ระวัง หนอนกออ้อย และ แมลงนูนหลวง

> มะพร้าว ระวัง หนอนหัวดำ แมลงดำหนาม และด้วงแรด

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

> อ้อย ระวัง หนอนกออ้อย ด้วงหนวดยาว และโรคใบขาว

> มันสำปะหลัง ระวัง เพลี้ยแป้ง ไรแดง และโรคใบด่าง

 

ภาคตะวันออก   

> ไม้ผล ระวัง หนอนเจาะลำต้น หนอนเจาะผล หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน เพลี้ยไฟ และโรคผลเน่า

> มันสำปะหลัง ระวัง เพลี้ยแป้ง ไรแดง และโรคใบด่าง

 

ภาคใต้ 

> มะพร้าว ระวัง หนอนหัวดำ แมลงดำหนาม ด้วงแรด และ ด้วงงวง

> ยางพารา ระวัง โรคใบร่วง และโรครากขาว

> ไม้ผล ระวัง หนอนเจาะลำต้น เพลี้ยไฟ และเพลี้ยแป้งที่มา : กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร

บทความที่เกี่ยวข้อง
การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย
อาการขาดธาตุอาหารของพืช
ข้อมูลแถบสีบนฉลากสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
ข้อแตกต่างระหว่างหนอนผีเสื้อ VS หนอนแมลงวัน ชอนใบในมะเขือเทศ
โรคใบด่างจุดวงแหวนในมะละกอ
ผังแสดงตารางการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชบางชนิด
น้ำตาลทางด่วน VS กรดอะมิโน
การปลูกพืชใช้ดินอะไรดี
โรคยอดฮิตในมะละกอ
แนวทางการทำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง
เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน
เพลี้ยไก่แจ้ส้ม และการป้องกัน
7 วิธีดูแลรักษาไม้ผลในช่วงแล้ง
โรคพืชที่มีสาเหตุมาจากไวรัสในพริก
การตรวจวิเคราะห์ดิน
มารู้จักกับหนอนชอนใบผีเสื้อมะเขือเทศ
โรคราแป้งในเงาะ
รู้ไหมว่าเชื้อ "บีที" คืออะไร
น้ำฝนต่อการเจริญเติบโตของพืช
การดูแลผักในฤดูฝน
ทุเรียนเต่าเผา ทุเรียนไส้ซึม
แต่ละภาค...ปลูกอะไรดี?
โรคเมลาโนสในส้ม
การฉีดพ่นสารทางใบให้ถูกวิธี
การฝังเข็มรักษาโรครากเน่าโคนเน่าอย่างไรให้ได้ผล
เพลี้ยหอยในส้ม
เพลี้ยจักจั่นฝอยทุเรียน
โรคใบจุดสาหร่ายในทุเรียน
โรคใบจุดตากบในพริก
โครงการแก้มลิง
7 วิธีกำจัดหอยทากอย่างปลอดภัย
หนอนม้วนใบส้ม (Citrus leaf-roller)
5 เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับกระท่อม
การดูแลต้นไม้หลังน้ำลด
ระวัง ไรขาวและโรคกุ้งแห้งระบาดในพริก
โรคกิ่งแห้งทุเรียน จากเชื้อฟิวซาเรียม
โรคราสีชมพูในทุเรียน
หนอนหน้าแมวศัตรูต้วร้ายปาล์มน้ำมัน
โรคเน่าคอดินในผักกินใบ
แมลงศัตรูพืชที่ระบาดในหน้าหนาว
โรคพืชที่ต้องระวังในฤดูหนาว
3 ตัวห้ำ แมลงดีในแปลงเกษตร
ธาตุรอง และ จุลธาตุ ธาตุอาหารสำคัญที่พืชขาดไม่ได้
แมลงศัตรูพืชที่สำคัญในทุเรียน
โรคพืชในทุเรียน
ปลูกมังคุดต้องระวัง (โรคและแมลง) อะไรบ้าง
การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
8 เทคนิคการจัดการปุ๋ย
มาทำความรู้จัก ปุ๋ยไนโตรเจนกันเถอะ
โรคและแมลงศัตรูพืชยอดฮิตในพริก
วิธีการดูทุเรียนสุก
โรคและแมลงศัตรูพืชที่พบบ่อยในผักตระกูลกะหล่ำ
การขาดธาตุแมงกานีสในทุเรียน
แมลงและโรคพืชที่ต้องระวังในส้ม
6 เรื่อง...ที่ต้องรู้ก่อนซื้อสารกำจัดศัตรูพืช
อาการ...ขาดธาตุโบรอน ในปาล์มน้ำมัน
อาการขาดธาตุสังกะสี
อาการขาดธาตุแมกนีเซียมในปาล์มน้ำมัน
โรคใบติดทุเรียน ภัยร้าย ทำลายพืช !!
วิธีการฟื้นฟู และดูแลต้นไม้หลังน้ำลด
สีของดินบอกอะไรบ้าง?
4 หลักการใส่ปุ๋ยเคมีให้คุ้มค่า
มารู้จัก แมลงศัตรูพืช กันเถอะ
ประโยชน์ของธาตุแคลเซียมที่มีต่อพืช
การดูแล "ผักสลัด" ในหน้าร้อน ทั้งในและนอกโรงเรือน
5 แมลงศัตรูพืชที่สำคัญในส้ม
บำรุงดินด้วยวิธีธรรมชาติ เคล็ดดลับดูแลต้นไม้แบบประหยัด
ปัญหาพืชหน้าฝน โรครากเน่า โคนเน่า
โรคร้ายทำลายข้าว
อาหารทางใบฉีดพ่นยังไงให้ได้ผล