Top
บาเซียโน พี

ชื่อสามัญ : บาซิลลัส ทูริงเยนซีส (Bacillus thuringiensis)

สารสำคัญ : Bacillus thuringiensis subsp.aizawai 32,000 IU/mg WP

กลุ่มสาร : Bacillus thuringiensis and the insecticidal proteins they produce (11A) 

ลักษณะสาร ผงสีน้ำตาลอ่อน

คุณสมบัติ

• บาเซียโน พี - บาซิลลัส ทูริงเยนซิส (Bacillus thuringiensis subsp. aizawai 32,000 IU/mg WP) หรือบี.ที. ได้รับการขึ้นทะเบียนถูกต้องจากกรมวิชาการเกษตรเป็นเทคโนโลยีที่นำแบคทีเรียมากำจัดหนอนต่างๆ เช่น หนอนใยผัก, หนอนกระทู้ผัก, หนอนคืบกะหล่ำ ที่เป็นศตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพ

• ไม่เป็นพิษกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

• คุณสมบัติที่สำคัญ คือ เชื้อบี.ที. สามารถสร้างผลึกโปรตีนที่เรียกว่า เดลต้าเอนโดท๊อกซิน (Delta-endotoxins) เมื่อหนอนกินเชื้อบี.ที.เข้าไป ผลึกโปรตีนจะไปทำลายระบบย่อยอาหาร หนอนจะหยุดกินอาหาร เคลื่อนไหวช้าลง และตายภายใน 3 วัน

คำแนะนำเพิ่มเติม: 
- ควรใช้ "บาเซียโน พี" อัตรา 20-40 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทางใบ
- ควรฉีดพ่นในช่วงเย็นที่แสงแดดไม่ร้อนเกินไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เชื้อบี.ที. แนะนำให้ผสมร่วมกับ "ฟิกเซอร์408" เพื่อให้สารเกาะติดที่ใบและลำต้นได้ดียิ่งขึ้น
- หลังจากผสม "บาเซียโน พี" กับน้ำสะอาด ควรพักไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมงก่อนฉีดพ่น เพื่อให้เชื้อ บี.ที. ขยายตัว และเตรียมพร้อมในการเข้ากำจัดหนอน
- ควรใช้ต่อเนื่องติดต่อกัน 3-5 วัน/ครั้ง ในกรณี่ที่มีการระบาดของหนอนรุนแรง
- หลีกเลี่ยงการผสม"บาเซียโน พี" กับสารเคมีที่มีสารออกฤทธิ์ทำลายเชื้อแบคทีเรีย เช่น สารปฎิชีวนะ, ทองแดง, คอปเปอร์, คลอไรด์ เป็นต้น

 

เหมาะสำหรับ : ใช้ได้กับ ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ 

อัตราใช้แนะนำ : 30-50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร