Top
วินนี่

ธาตุอาหารรอง:

แมกนีเซียม (MgO) : 1.65%

กำมะถัน (S) : 4%

ธาตุอาหารเสริม:

สังกะสี (Zn) : 3%

แมงกานีส (Mn) : 1%

เหล็ก (Fe) : 1%

ลักษณะสาร : น้ำสีน้ำตาลเข้ม

คุณสมบัติ

• ช่วยให้พืชสามารถนำธาตุอาหารหลัก เช่น ไนโตรเจน (N) และโพแทสเซียม (K) มาใช้ได้อย่างเต็มที่

• พืชสามารถดูดซึมได้ดีทั้งทางรากและทางใบ

• ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับพืช

• เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด

เหมาะสำหรับ : ใช้ได้กับ ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ 

อัตราใช้แนะนำ : 

• 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร