Top
เบรซิล แมงกานีส
เบรซิล แมงกานีส :  แมงกานีส (Mn) : 10%

คุณสมบัติ

• ปุ๋ยเกล็ดคุณภาพที่อยู่ในรูปคีเลต LSA ซึ่งไม่เป็นพิษต่อพืช

• ละลายน้ำดีเยี่ยม

• ช่วยป้องกันการขาดธาตุอาหารแมงกานีส

• แมงกานีส มีบทบาทเกี่ยวข้องในการสังเคราะห์แสง

• แมงกานีส เป็นตัวกระตุ้นการทำงานของเอ็นไซม์ในต้นพืช

• แมงกานีส ควบคุมกิจกรรมของธาตุเหล็กและไนโตรเจนในต้นพืชอีกด้วย

• เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด

 
ต้นพืชที่ ขาดธาตุแมงกานีส มักสังเกตได้ดังนี้
???? ใบพืชจะมีสีเหลือง ๆ ส่วนเส้นใบจะเขียวอยู่ปกติ มองดูคล้ายร่างแหสีเขียวบนแผ่นใบที่มีสีเหลือง
???? ใบอ่อนอาจเกิดเป็นจุดขาว ๆ หรือจุดเหลืองที่ใบ
???? ต้นพืชที่แสดงอาการขาดธาตุแมงกานีสมักให้ผลผลิตที่มีคุณภาพต่ำกว่าปกติ
???? ในส้มมักมีการเจริญเติบโตโตช้า ใบไม่สมบูรณ์ พุ่มต้นโปร่งผิดปกติไม่สมบูรณ์เท่าทีควร
???? ส้มสายน้ำผึ้งหรือส้มเขียวหวาน สีของเนื้อจะเหลืองซีด รสชาติมักจืด
 

เหมาะสำหรับ : ใช้ได้กับ ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ 

อัตราใช้แนะนำ : 

• 3-5 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร