Top
มาวิน

ธาตุอาหารรอง:

แคลเซียม (CaO) : 11%

ธาตุอาหารเสริม:

แมงกานีส (Mn) : 0.1%

ลักษณะสาร น้ำสีน้ำตาล

คุณสมบัติ

• เป็นสารอาหารในรูปน้ำตาลทางด่วน ที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ทันที

• ช่วยให้พืชที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวน เช่น ร้อนเกินไป ฟ้าปิดเป็นเวลานาน หนาวจัด สามารถฟื้นตัวได้ดีขึ้น

• เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด

 

 

อัตราใช้แนะนำ : 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร