Top
เบรซิล แคลเซียม

ธาตุอาหารรอง  

แคลเซียม (CaO) : 15%

ลักษณะสาร : น้ำสีน้ำตาลเข้ม

คุณสมบัติ

• ปุ๋ยคุณภาพที่อยู่ในรูปคีเลต LSA ซึ่งไม่เป็นพิษต่อพืช สามารถแทรกซึมเข้าสู่ต้นพืชได้รวดเร็ว

• ช่วยป้องกันผลแตก ป้องกันผลร่วง

• ช่วยป้องกันการขาดธาตุแคลเซียมในพืช

• ช่วยให้เกสรแข็งแรง ติดผลดี

• ช่วยยืดก้านช่อดอก สำหรับกล้วยไม้

• เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด