Top
บีจี เฟอร์ลิซ

ธาตุอาหารรอง :

แคลเซียม (Ca) : 13.7%

แมกนีเซียม (MgO) : 1.92%

กำมะถัน (S) : 11%

 ธาตุอาหารเสริม :

โบรอน (B) : 3.5%

ลักษณะสาร : เม็ดสีเทา

คุณสมบัติ

• แคลเซียม โบรอน ทางดินในรูปเม็ด 

• ช่วยให้ติดดอกดี 

• ช่วยให้ขั้วเหนียว ลดการหลุดร่วงของดอกและผลอ่อน

• ช่วยป้องกันผลแตก ช่วยให้ผนังเซลล์แข็งแรง ช่วยให้รูปทรงผลสวย

• ทำให้ผลผลิตดี เนื้อแน่น น้ำหนักดี

• ปลดปล่อยธาตุได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

• เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด

 

เหมาะสำหรับ : ใช้ได้กับ ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ 

อัตราใช้แนะนำ : 

       • 500 กรัม ต่อต้น (ทั้งนี้อัตราใช้อาจแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับทรงพุ่ม และชนิดพืช)