Top
คูริงค์

สารสำคัญ : สารสร้างภูมิต้านทานพืช

ลักษณะสาร : น้ำสีส้มใส

คุณสมบัติ

• ช่วยให้พืชแข็งแรง สามารถสร้างภูมิต้านทานโรคได้ดีขึ้น

• ช่วยลดการเกิดโรคที่เกิดจากแมลงเป็นพาหะ

• ช่วยป้องกันโรคใบจุดวงแหวนในมะละกอ


อัตราใช้แนะนำ : 

• 10-15 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร