Top
วาเรส

วาเรส คอมบิ : แคลเซียม (CaO) : 3.5%, เหล็ก (Fe) : 1.5%, สังกะสี (Zn) : 7%, แมงกานีส (Mn) : 1.5%

วาเรส แคลเซียม : แคลเซียม (CaO) : 14%

วาเรส สังกะสี : สังกะสี (Zn) : 15%

วาเรส เหล็ก : เหล็ก (Fe) : 13%

วาเรส แมงนีเซียม :  แมงกานีส (Mn) : 13%

ลักษณะสาร : สีของสารขึ้นอยู่กับสูตร

คุณสมบัติ

• ปุ๋ยเกล็ดคุณภาพที่อยู่ในรูปคีเลต EDTA สามารถดูดซึมเข้าสู่พืชได้ดี

• ใช้ง่าย ละลายน้ำดีเยี่ยม

• ช่วยป้องกันการขาดธาตุอาหารต่างๆ 

• เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด