Top
คิว พี แซด

ธาตุอาหาร :

ไนโตรเจน (N) : 4%

ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 16%

โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ ( K2O) :  20% 

ธาตุอาหารเสริม:

สังกะสี (Zn) : 6% 

ลักษณะสาร : น้ำสีขาวข้น 

คุณสมบัติ

• เป็นปุ๋ยน้ำครีมข้น ละลายน้ำได้ดี ดูดซึมไว พร้อมธาตุอาหารเสริมสังกะสี (Zn)

• ใช้ได้กับพืชทุกชนิดทั้งพืชสวน พืชไร่ ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ และผักต่างๆ

• ช่วยในการสะสมอาหาร เพื่อส่งเสริมในการแตกดอก

• เพิ่มการติดผล ขยายขนาดผล ผลสมบูรณ์ น้ำหนักดี

• ช่วยให้พืชทนทานต่อสภาพอากาศที่แปรปรวนได้ดี เช่น หนาวจัด หรือ ร้อนจัด

 

เหมาะสำหรับ : ใช้ได้กับ ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ 

อัตราใช้แนะนำ : 

• 20-30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร