Top
โพลีฟลอ เอ็ม 0-52-34

ธาตุอาหาร :

ไนโตรเจน (N) : 0%

ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 52%

โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ ( K2O) :  34%

ลักษณะสาร : เกล็ดผงสีขาว

คุณสมบัติ

• ปุ๋ยเกล็ด ละลายน้ำดี

• พืชดูดซึมไปใช้ได้เร็ว

• ช่วยสะสมอาหาร เพื่อการสร้างดอก

• เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด

 

เหมาะสำหรับ : ใช้ได้กับ ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ นาข้าว 

อัตราใช้แนะนำ : 

       • 20-50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร (ทั้งนี้อัตราใช้อาจแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับทรงพุ่ม และชนิดพืช)