Top
โบนัส เอ็น พี เค 13-3-43

ธาตุอาหาร :

ไนโตรเจน (N) : 13%

ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 3%

โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ ( K2O) :  43% 

ลักษณะสาร : ผงสีขาว

คุณสมบัติ

• ปุ๋ยเกล็ดคุณภาพ ละลายน้ำดีเยี่ยม

• ไม่มีคลอไรด์

• ช่วยขยายผล เพิ่มน้ำหนัก บำรุงผลให้สมบูรณ์

• เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด

 

เหมาะสำหรับ : ใช้ได้กับ ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ นาข้าว 

อัตราใช้แนะนำ : 

       • 30-50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร (ทั้งนี้อัตราใช้อาจแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับทรงพุ่ม และชนิดพืช)