Top
มาสเตอร์ 3-37-37

ธาตุอาหาร :

ไนโตรเจน (N) : 3%

ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 37%

โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ ( K2O) :  37% 

ลักษณะสาร : เกล็ดผงสีชมพู

คุณสมบัติ

• ปุ๋ยเกล็ดละลายน้ำดีเยี่ยม ปราศจากคลอไรด์

• สามารถดูดซึมเข้าทางรากและใบได้ดี

• ใช้บำรุงสำหรับการสร้างดอก 

• เพิ่มการติดผล ขยายขนาดผลใหญ่ เนื้อแน่น น้ำหนักดี รสชาติดี

• เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด

 

เหมาะสำหรับ : ใช้ได้กับ ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ นาข้าว 

อัตราใช้แนะนำ : 

       • 30-50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร (ทั้งนี้อัตราใช้อาจแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับทรงพุ่ม และชนิดพืช)