Top
ฟิกเซอร์ 408

สารสำคัญ : trisiloxane ethoxylate

ลักษณะสาร : น้ำสีขาวใส

คุณสมบัติ

• ช่วยให้สารแผ่กระจายเปียกทั่วใบพืชอย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ

• ช่วยให้สารแทรกซึมสู่ใบพืชได้ไว ลดการสูญเสียจากการชะล้างจากน้ำฝน

• ยืดอายุการออกฤทธิ์ของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้นานขึ้น

• สามารถผสมร่วมกับปุ๋ยเคมีชนิดน้ำ อาหารเสริม ฮอร์โมนพืช และสารกำจัดศัตรูพืชต่างๆ เพื่อเสริมประสิทธิภาพสาร

• ลดปริมาณการใช้ปุ๋ย อาหารเสริม และสารต่างๆ ช่วยให้ประหยัดต้นทุนVDO 
ทดสอบฟิกเซอร์ 408 vs สารเสริมประสิทธิภาพชนิดอื่น


สินค้าที่เกี่ยวข้อง