Top
ซุปเปอร์ ฮูม

สารออกฤทธิ์ :  ฮิวมิค แอซิด (Humic acid 12%)

ลักษณะสาร : น้ำสีดำ

คุณสมบัติ

• ปรับปรุงดินที่เหนียวให้มีโครงสร้างดินที่ดีขึ้น ช่วยให้ดินมีการถ่ายเทอากาศได้ดีขึ้น

• กระตุ้นการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพความเป็นประโยชน์ของจุลินทรีย์ในดินให้ดีขึ้น

• ช่วยให้จุลินทรีย์ในดินทำงานได้ดีขึ้น เร่งการย่อยสลายตอซังที่เหลือในแปลงปลูกให้สลายได้เร็วขึ้น