Top
เพิร์ล ฮิวมัส

สารสำคัญ : ฮิวมิค แอซิด (Humic Acid)................. 60%  

ลักษณะสาร : เม็ดสีน้ำตาลเข้ม

คุณสมบัติ

• ปรับปรุงโครงสร้างของดินและการระบายอากาศของดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในดินทรายและดินเหนียว

• ช่วยฟื้นฟูโครงสร้างดินที่ เหนียว แน่น แข็ง ให้ร่วนซุย มีสภาพเหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช

• เพิ่มการใช้ประโยชน์ของธาตุอาหารในดินและเพิ่มความสามารถในการกักเก็บน้ำของดิน

• ช่วยให้ระบบรากแข็งแรง พืชเจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตสูง

• ช่วยสร้างสมดุลของจุลินทรีย์ในดิน และเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ 

• เป็นสารธรรมชาติ 100% ไม่เป็นอันตรายต่อ คน สัตว์ พืช 

• ช่วยให้ธาตุอาหารในดินที่มีอยู่แล้วให้อยู่ในรูปที่พืชนำไปใช้ได้ง่าย เพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน 

• ช่วยปรับค่าpH ในดินให้เป็นกลาง

• เพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยที่ใส่ร่วม และ ปุ๋ยที่ตกค้างในดินให้พืชนำไปใช้ได้มากขึ้น ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีได้มากขึ้น 

• ช่วยสลายสารแพคโคบิวทราซอลที่ตกค้างอยู่ในดิน ทำให้พืชแตกรากใหม่

เหมาะสำหรับ : ใช้ได้กับ ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ 

อัตราใช้แนะนำ : 

• ส้ม มะนาว ชมพู่ องุ่น ผัก 100 - 200 กรัม ต่อต้น 
• ทุเรียน มังคุด  500 - 1000 กรัม ต่อต้น 
• สามารถนำไปผสมร่วมกับปุ๋ยเคมี โดยใช้เพิร์ล ฮิวมัส 1 กระสอบ (20 กก.) ผสม ปุ๋ยเคมี 5 กระสอบ