Top
อารูกา

สารสำคัญ : ฮิวมิค แอซิด (Humic Acid)................. 85%  

ลักษณะสาร : เกล็ดผงสีดำ

คุณสมบัติ

• ป้องกันน้ำระเหยตัวออกจากผิวดิน หรือดินมีลักษณะอุ้มน้ำได้ดีขึ้น ปรับสมดุลของดิน

• ช่วยฟื้นฟูให้ดินร่วนซุย มีสภาพเหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมี ไม่มีสารตกค้างในดิน

• ช่วยเพิ่มสารอินทรีย์ให้แก่ดินและพืช แต่มีปริมาณธาตุอาหารหลักที่เป็นประโยชน์อยู่ส่วนหนึ่ง จะให้ดีมากต้องใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือฮอร์โมนพืชตามชนิดของพืช เพิ่มอัตราการหายใจ เพิ่มการสังเคราะห์แสง

• ปรับปรุงโครงสร้างดินที่ เหนียว แน่น แข็ง ให้ร่วนซุย ระบายน้ำและอากาศ ได้ดีขึ้น กระตุ้นให้พืชดูดซึมน้ำ การไหลเวียนภายในเซลล์พืช ดินอุ้มน้ำได้มากขึ้น ลดการสูญเสียน้ำในดิน 

• ช่วยให้ระบบรากแข็งแรง พืชเจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตสูง ช่วยสร้างสมดุลของจุลินทรีย์ในดิน และเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ เพิ่มธาตุอาหารพืชในดิน มีสารช่วยจับแร่ธาตุต่างๆ แล้วปลดปล่อยให้เป็นธาตุอาหารของพืช

• เป็นสารธรรมชาติ 100% ไม่เป็นอันตรายต่อ คน สัตว์ พืช ช่วยให้ธาตุอาหารในดินที่มีอยู่แล้วให้อยู่ในรูปที่พืชนำไปใช้ได้ง่าย เพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน เชื่อมอนุภาคดินให้เป็นกลุ่ม เป็นโครงสร้างดินที่ดี ช่วยให้การระบายอากาศ การซึมซับน้ำของดินดีขึ้น 

• สามารถละลายน้ำได้ดี จึงใช้ง่าย สะดวก เหมาะสำหรับการใช้ร่วมกับระบบน้ำ โดยไม่อุดตันหัวพ่น หรือหัวน้ำหยด

• ช่วยเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ด ต้นกล้าสมบูรณ์แข็งแรง เมื่อผสมราด รดลงวัสดุเพาะชำ ช่วยกระตุ้นการแบ่งเซลล์และขยายขนาดเซลล์ พืชเจริญเติบโต ดอกใหญ่ ผลใหญ่เร็วขึ้น กระตุ้นให้รากเจริญงอกงามแผ่กระจาย  

• เมื่อสลายตัวจะปลดปล่อย ไนโตรเจน กำมะถัน และธาตุอาหารเสริมออกมาเป็นประโยชน์ต่อพืชอย่างช้าๆ

• ละลายน้ำดีเยี่ยม ใช้ได้กับระบบน้ำ ไม่อุดตันหัวฉีดเหมาะสำหรับ : ใช้ได้กับ ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ และนาข้าว

อัตราใช้แนะนำ : 

• 5-10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

 

VDO เปรียบเทียบการละลายของอารูกา และฮิวมิคทั่วไป