Top
พาว ฮิวมัส

สารสำคัญ : ฮิวมิค แอซิด (Humic Acid)................. 85%  

ลักษณะสาร เกล็ดผงสีดำ

คุณสมบัติ

• ป้องกันน้ำระเหยตัวออกจากผิวดิน หรือดินมีอุ้มน้ำได้ดีขึ้น ลดการสูญเสียน้ำในดิน 

• ช่วยฟื้นฟูให้ดินที่ เหนียว แน่น แข็ง ให้ร่วนซุย ระบายน้ำและอากาศ ได้ดีขึ้น มีสภาพเหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช 

• ช่วยเพิ่มสารอินทรีย์ให้แก่ดินและพืช ทำให้ระบบรากแข็งแรง พืชเจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตสูง

• ช่วยสร้างสมดุลของจุลินทรีย์ในดิน และเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ เพิ่มธาตุอาหารพืชในดิน มีสารช่วยจับแร่ธาตุต่างๆ แล้วปลดปล่อยให้เป็นธาตุอาหารของพืช

• เป็นสารธรรมชาติ 100% ไม่เป็นอันตรายต่อ คน สัตว์ พืช 

•  เพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน ช่วยให้ธาตุอาหารในดินที่มีอยู่แล้วให้อยู่ในรูปที่พืชนำไปใช้ได้ง่าย 

• ช่วยเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ด ต้นกล้าสมบูรณ์แข็งแรง เมื่อผสมราด รดลงวัสดุเพาะชำ

• ช่วยกระตุ้นการแบ่งเซลล์และขยายขนาดเซลล์ พืชเจริญเติบโต ดอกใหญ่ ผลใหญ่เร็วขึ้น กระตุ้นให้รากเจริญงอกงามแผ่กระจาย  

• สามารถละลายน้ำได้ดี จึงใช้ง่าย สะดวก เหมาะสำหรับการใช้ร่วมกับระบบน้ำ โดยไม่อุดตันหัวพ่น หรือหัวน้ำหยด

 

เหมาะสำหรับ : ใช้ได้กับ ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ 

อัตราใช้แนะนำ : 

• 5-10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร