Top
ฟลอริเจน จี

กลุ่มสาร : สาหร่ายทะเลสด

ลักษณะสาร น้ำสีเขียว

คุณสมบัติ

• ส่งเสริมการเจริญเติบโตทั้งทางใบและราก ช่วยฟื้นสภาพต้นพืชได้ไว

• ส่งเสริมการแตกตา แตกราก ติดดอก ออกผล

• ช่วยยืดอายุการเก็บเกี่ยว พืชฟื้นตัวไวหลังการเก็บเกี่ยว

• สกัดจากสาหร่ายทะเลคุณภาพสายพันธุ์ Ascophyllum nodosum จากประเทศนอร์เวย์

• เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด

>> สีของสินค้าจะเปลี่ยนตามธรรมชาติ

เหมาะสำหรับ : ใช้ได้กับ ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ 

อัตราใช้แนะนำ : 

• 20-40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร