Top
ฟลอริเจน พรีเมี่ยม

กลุ่มสาร : สาหร่ายทะเลสกัดเข้มข้น +อะมิโน แอซิด

ลักษณะสาร น้ำสีดำเข้ม

คุณสมบัติ

• ส่งเสริมการเจริญเติบโต ฟื้นฟูสภาพต้น เร่งราก แตกใบอ่อนสม่ำเสมอ

• ส่งเสริมการแตกตาใบ แตกรากดี

• ส่งเสริมการออกดอก ดอกดก ติดดอกดี

• ช่วยยืดอายุการเก็บเกี่ยว ช่วยให้พืชทนต่อสภาพอากาศที่แปรปรวนได้ดีขึ้น

• ช่วยให้พืชฟื้นตัวไวหลังการเก็บเกี่ยว

• สกัดจากสาหร่ายทะเลคุณภาพสายพันธุ์ Ascophyllum nodosum จากประเทศนอร์เวย์

• เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด

 

เหมาะสำหรับ : ใช้ได้กับ ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ 

อัตราใช้แนะนำ : 

• 20-40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร