Top
เมกาโฟล

กลุ่มสาร : อะมิโน แอซิด 

ลักษณะสาร น้ำสีน้ำตาลเข้ม

คุณสมบัติ

• อะมิโนที่สังเคราะห์จากพืช

• ช่วยขยายขนาดผล สร้างเนื้อ เปลือก เพิ่มความแข็งแรงของพืช

• ช่วยในการสะสมอาหาร เพื่อช่วยในการออกดอก ลดการหลุดร่วง ติดผลดี

• ช่วยให้พืชต้านทานต่อสภาพอากาศที่แปรปรวน เช่น ร้อนจัด หนาวจัด ฝนตกชุก หรือสภาพดินเค็มได้

• เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด

เหมาะสำหรับ : ใช้ได้กับ ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ 

อัตราใช้แนะนำ : 

• 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

 
VDO คุณสมบัติและประโยชน์ของเมกาโฟล