Top
ซีนแมน

กลุ่มสาร : สารส่งเสริมการเจริญเติบโต

ลักษณะสาร : น้ำสีเหลือง

คุณสมบัติ

• ส่งเสริมการสร้างอาหาร และช่วยให้กลไกต่างๆ ของพืชทำงานได้ปกติ

• ส่งเสริมให้พืชแข็งแรง ช่วยให้ติดผลสม่ำเสมอ 

• ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของผลอ่อน เพิ่มขนาดของผลให้สม่ำเสมอ

• สามารถใช้ได้ในพืชทุกชนิด

เหมาะสำหรับ : ใช้ได้กับ ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ 

อัตราใช้แนะนำ : 

• 5-10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร