Top
ฟลอริเจน พลัส

กลุ่มสาร : สาหร่ายทะเลสกัดเข้มข้น +สังกะสี (Zn)

ลักษณะสาร น้ำสีดำเข้ม

คุณสมบัติ

• ส่งเสริมการเจริญเติบโต ฟื้นฟูสภาพต้น เร่งราก ต้นสมบูรณ์

• ส่งเสริมการแตกตา แตกราก ติดดอก ออกผล

• ช่วยเพิ่มคุณภาพผลผลิต ผลใหญ่ สีสวย รสชาติดี

• ช่วยยืดอายุการเก็บเกี่ยว ช่วยให้พืชทนต่อสภาพอากาศที่แปรปรวนได้ดีขึ้น

• ช่วยให้พืชฟื้นตัวไวหลังการเก็บเกี่ยว

• สกัดจากสาหร่ายทะเลคุณภาพสายพันธุ์ Ascophyllum nodosum จากประเทศนอร์เวย์

• เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด

 

เหมาะสำหรับ : ใช้ได้กับ ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ 

อัตราใช้แนะนำ : 

• 20-40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร