Top
ฟลอริเจน พีดี

กลุ่มสาร : สาหร่ายทะเลสกัด100% ในรูปผง

ลักษณะสาร เกล็ดผงสีน้ำตาลเข้ม

คุณสมบัติ

• ส่งเสริมการเจริญเติบโตทั้งทางใบและราก ช่วยฟื้นสภาพต้นพืชได้ไว

• ส่งเสริมการแตกตา แตกราก ติดดอก ออกผล

• ช่วยยืดอายุการเก็บเกี่ยว พืชฟื้นตัวไวหลังการเก็บเกี่ยว

• สกัดจากสาหร่ายทะเลคุณภาพสายพันธุ์ Ascophyllum nodosum จากประเทศนอร์เวย์

• ละลายน้ำดี ไม่มีตะกอน

• เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด

 

เหมาะสำหรับ : ใช้ได้กับ ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ 

อัตราใช้แนะนำ : 

• 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร