Top
ฟลอริเจน

กลุ่มสาร : สาหร่ายทะเลสกัดเข้มข้น 

ลักษณะสาร : น้ำสีดำเข้ม

คุณสมบัติ

• ส่งเสริมการเจริญเติบโตทั้งทางใบและราก ช่วยฟื้นสภาพต้นพืชได้ไว

• ส่งเสริมการแตกตา แตกราก ติดดอก ออกผล

• ช่วยยืดอายุการเก็บเกี่ยว พืชฟื้นตัวไวหลังการเก็บเกี่ยว

• สกัดจากสาหร่ายทะเลคุณภาพสายพันธุ์ Ascophyllum nodosum จากประเทศนอร์เวย์

• เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด