Top
โกล-โทเป้

ชื่อสามัญ : ฟอลเพต (Folpet 50% WP)

สารสำคัญ : N-(trichloromethylthio) phthalimides 50%WP

กลุ่มสาร : Multi-site phthalimides (MO4)

ลักษณะสาร : ผงสีขาว

คุณสมบัติ

• อยู่ในรูปผง ใช้ง่ายละลายน้ำดีไม่อุดตันหัวฉีด

• เป็นสารป้องกันกำจัดเชื้อราแบบชนิดสัมผัส 

• ช่วยป้องกันกำจัดโรคแอนแทรคโนส โรคใบจุด โรคราสีเทา โรคเน่าดำขององุ่น

• ช้วยป้องกันกำจัดโรคราดำ โรคราน้ำค้าง โรคสแคป โรคราแป้ง โรคเมลาโนส

• แนะนำให้ฉีดพ่นในช่วงเช้าหรือเย็น หรือในสภาพอากาศที่ไม่ร้อนเกินไป

• สามารถใช้ได้กับพืชหลายชนิด

• ห้ามใช้ผสมกับสารที่มีฤทธิ์เป็นด่าง

• ห้ามผสมหรือใช้ฉีดพ่นในระยะใกล้ชิดกับการใช้สารกำจัดศัตรูพืชที่อยู่ในรูปน้ำมัน

เหมาะสำหรับ : ใช้ได้กับ ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ 

อัตราใช้แนะนำ : 

• 30-40 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

หมายเหตุ : ไม่ควรพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชกลุ่มเดียวต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน ควรใช้สลับกลุ่มสาร เพื่อป้องกันการดื้อยาของเชื้อราสาเหตุโรค