Top
โกลด์ทิป 76

ชื่อสามัญ : ซีแรม (Ziram)

สารสำคัญ : Zinc biz(dimethyldithiocarbamates) 76%WG

กลุ่มสาร : Dimethyldithiocarbamates (กลุ่ม MO3)

ลักษณะสาร : เม็ดสีน้ำตาลอ่อน

คุณสมบัติ

• อยู่ในรูปเม็ด ใช้ง่ายไม่ฟุ้งกระจาย

• เป็นสารป้องกันกำจัดเชื้อราแบบชนิดสัมผัส

• ช่วยป้องกันกำจัดโรคแอนแทรคโนส ในมะม่วง โรคใบจุด 

• ช้วยป้องกันกำจัดโรคราดำ โรคราน้ำค้าง โรคสแคป โรคเมลาโนส

• แนะนำให้ฉีดพ่นในช่วงเช้าหรือเย็น หรือในสภาพอากาศที่ไม่ร้อนเกินไป

• สามารถใช้ได้กับพืชหลายชนิด

• ห้ามใช้ผสมกับสารที่มีฤทธิ์เป็นด่าง

• ห้ามผสมหรือใช้ฉีดพ่นในระยะใกล้ชิดกับการใช้สารกำจัดศัตรูพืชที่อยู่ในรูปน้ำมัน

เหมาะสำหรับ : ใช้ได้กับ ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ 

อัตราใช้แนะนำ : 

• 20-40 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

หมายเหตุ : ไม่ควรพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชกลุ่มเดียวต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน ควรใช้สลับกลุ่มสาร เพื่อป้องกันการดื้อยาของเชื้อราสาเหตุโรค