Top
เวโล

กลุ่มสาร : สารสร้างภูมิคุ้มกันพืช

ลักษณะสาร น้ำสีขาวใส

คุณสมบัติ

• สามารถกำจัดเชื้อรา ไวรัส แบคทีเรีย ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

• ส่งเสริมให้พืชแข็งแรง มีความต้านทานต่อโรคได้มากขึ้น

• ช่วยยืดอายุการเก็บเกี่ยว พืชฟื้นตัวไวหลังการเก็บเกี่ยว

• สามารถผสมร่วมกัยสารกำจัดเชื้อรา ลดการดื้อยาของโรคพืชได้ดี

• ช่วยป้องกันโรคใบจุดวงแหวนในมะละกอ