Top
เวโล

กลุ่มสาร : สารทำความสะอาดทางการเกษตร 

ลักษณะสาร น้ำสีขาวใส

คุณสมบัติ

• สามารถกำจัดเชื้อรา แบคทีเรีย ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

• ส่งเสริมให้พืชแข็งแรง มีความต้านทานต่อโรคได้มากขึ้น

• ใช้ได้ในช่วง pH ที่กว้าง ผสมร่วมกับปุ๋ยและอาหารเสริมพืชส่วนใหญ่ได้

• สามารถผสมร่วมกัยสารกำจัดเชื้อรา ลดการดื้อยาของโรคพืชได้ดี

• ช่วยป้องกันโรคใบจุดวงแหวนในมะละกอ


เหมาะสำหรับ : ใช้ได้กับ ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ และนาข้าว

อัตราใช้แนะนำ : 

• 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร