Top
ธีโอวิท

ชื่อสามัญ : ซัลเฟอร์ (Sulfur)

สารสำคัญ : ซัลเฟอร์ (Sulfur 80% WG)

กลุ่มสาร : Inoganic (กลุ่ม M02)

ลักษณะสาร ผงสีน้ำตาล

คุณสมบัติ

• ช่วยป้องกันกำจัดราแป้ง ราสนิม

• ช่วยป้องกันกำจัดไรแดงแอฟริกัน ไรสนิมส้ม ไรกำมะหยี่

• แนะนำให้ฉีดพ่นในช่วงเช้าหรือเย็น หรือในสภาพอากาศที่ไม่ร้อนเกินไป

เหมาะสำหรับ : ใช้ได้กับ ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ 

อัตราใช้แนะนำ : 

• 30-40 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

 หมายเหตุ : ไม่ควรพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชกลุ่มเดียวต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน ควรใช้สลับกลุ่มสาร เพื่อป้องกันการดื้อยาของเชื้อราสาเหตุโรค