Top
คิว-เท็ค

กลุ่มสาร : สารกำจัดเชื้อโรค

ลักษณะสาร น้ำสีขาวใส

คุณสมบัติ

• สามารถกำจัดเชื้อรา แบคทีเรีย ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

• ใช้กำจัดสาหร่ายและตะไคร่น้ำได้

• สามารถใช้เสริมประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดเชื้อราให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น