Top
ครูโด

ชื่อการค้า : ครูโด
ชื่อสามัญ :
 สารคลอร์ฟีนาเฟอร์ (Chlorfenapyr)

สารสำคัญ : Chlorfenapyr ...............10% W/V SC

กลุ่มสาร : Arylpyrrole กลุ่ม 13

ลักษณะสาร : ครีมสีขาว

คุณสมบัติ

• สารกำจัดหนอนประสิทธิภาพสูง สามารถกำจัดหนอนผีเสื้อได้ทุกชนิด
• ออกฤทธิ์กำจัดแบบสัมผัสตาย และกินตาย
• สามารถกำจัดหนอนผีเสื้อทุกชนิด เช่น หนอนกระทู้ข้าวโพด หนอนกระทู้ผัก หนอนกระทู้หอม หนอนเจาะผลและดอก หนอนหนังเหนียว หนอนใยผัก 
• สารจะออกฤทธิ์ทันทีหลังจากฉีดพ่นลงบนพืช และเมื่อสัมผัสถูกตัวหนอนจะออกฤทธิ์กำจัดทันที 
• สามารถกำจัดแมลงปากดูด เช่น เพลี้ยไฟ ไรแดง ไรขาว 


เหมาะสำหรับ : ใช้ได้กับ ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ 

อัตราใช้แนะนำ : อัตรา 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดหนอนผีเสื้อ

หมายเหตุ : การฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดแมลง เมื่อฉีดพ่นครบ 3 ครั้ง แล้วยังพบการระบาดให้เปลี่ยนกลุ่มสารกำจัดแมลงเป็นกลุ่มอื่น เพื่อลดการดื้อยาของหนอนและแมลง