Top
คิว-เม็กติน

ชื่อสามัญ : อะบาเม็กติน (abamectin)

สารสำคัญ : abamectin…………………….1.8% W/V EC

กลุ่มสาร : Avermectin 6-6 ( กลุ่ม 6) 

ลักษณะสาร : น้ำข้นสีน้ำตาลเข้ม 

คุณสมบัติ

• สารกำจัดแมลงประสิทธิภาพสูง ออกฤทธิ์กำจัดแมลงทั้งแบบ สัมผัสตาย และดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้ (semi-systemic) สารจะออกฤทธิ์ทันทีหลังจากฉีดพ่นลงบนพืช สารส่วนหนึ่งจะแพร่กระจายไปบนผิวใบพืช เมื่อสัมผัสถูกแมลงศัตรูพืชจะออกฤทธิ์กำจัดทันที สารอีกส่วนหนึ่งจะถูกดูดซึมเคลื่อนย้ายเข้าไปภายในเนื้อเยื่อของใบพืช และสามารถออกฤทธิ์กำจัดแมลงที่มาดูดน้ำเลี้ยงหรือกัดกินใบพืชได้นานถึง 7-14 วัน

• สามารถกำจัดแมลงศัตรู เช่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยจักจั่นฝ้าย หนอนชอนใบ หนอนม้วนใบข้าว หนอนผีเสื้อ และด้วง

 

เหมาะสำหรับ : ใช้ได้กับ ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ 

อัตราใช้แนะนำ : 20-40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร


หมายเหตุ : การฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดแมลง เมื่อฉีดพ่นครบ 3 ครั้ง แล้วยังพบการระบาดให้เปลี่ยนกลุ่มสารกำจัดแมลงเป็นกลุ่มอื่น เพื่อลดการดื้อยาของหนอนและแมลง