Top
ฟลอริเจน จี

กลุ่มสาร : สาหร่ายทะเลสด

ลักษณะสาร น้ำสีเขียวข้น

คุณสมบัติ

• ส่งเสริมการเจริญเติบโตทั้งทางใบและราก

• ช่วยฟื้นสภาพต้นพืชได้ไว ใบเขียวเข้ม และต้นแข็๋งแรงสมบูรณ์

• ส่งเสริมการแตกตา แตกราก ติดดอก ออกผล

• ส่งเสริมการติดลูก ผลใหญ่ ทรงสวย คุณภาพดี

• เมื่อใช้เป็นประจำจะช่วยยืดอายุการเก็บเกี่ยวให้นานขึ้น

• ได้จากสาหร่ายทะเลคุณภาพสายพันธุ์ Ascophyllum nodosum จากประเทศนอร์เวย์

• เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด

เหมาะสำหรับ : ใช้ได้กับ ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ 

อัตราใช้แนะนำ : 

• 20-40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร